Mobiliseringskort krisledning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett mobiliseringskort för krisledningen i företaget.

Kortet har måtten 84x52 mm (kreditkortsstorlek). På kortets framsida finns kontaktuppgifter till personer i krisledningen och på baksidan visas viktiga kontaktuppgifter vid kris för personer i krisledningen.

Efter utskrift av ifyllt mobiliseringskort klipper du ut kortet efter markeringar på pappret. Sedan viks kortet på mitten och lamineras för att garantera hållbarhet. I mobiliseringskortet kan uppgifter som ofta ändras koncentreras. I organisationsplanens övriga dokument redovisas uppgifter av mera varaktig natur.

Specifikation

  • Mobiliseringskort krisledning 2024
  • 3260
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider