Miljöhandlingsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en miljöhandlingsplan utifrån den miljöutredning som gjorts.

Ett välstrukturerat och väl bedrivet miljöarbete är ett konstruktivt sätt att konkurrera med andra företag. Miljöhandlingsplanen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att bolaget ska efterleva de riktlinjer som bolaget stadgat i sin miljöpolicy. Områdena som behandlas i miljöhandlingsplanen ska motsvaras av de miljömål som finns formulerade i bolagets miljöpolicy. Miljöhandlingsplanen behandlar punkter som t.ex. avfall och sortering, utsläpp av koldioxid, löpande miljöarbete och klimatpåverkan. Genom att arbeta efter en miljöhandlingsplan och hela tiden förbättra verksamheten ur miljösynpunkt visar bolaget ett seriöst engagemang i miljöfrågor. Miljöhandlingsplanen underlättar även för medarbetare att förstå hur de ska agera för att bolaget ska efterleva sin miljöpolicy.

Denna mall består av en miljöhandlingsplan som enkelt kan kompletteras med egna uppgifter utifrån bolagets verksamhet och miljöpolicy.

Specifikation

  • Miljöhandlingsplan 2024
  • 4400
  • 1,27
  • 5
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider