Medgivande giftorättsgods 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett medgivande i syfte att möjliggöra för gåvotagare att omvandla gåva till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Medgivandet innebär således att villkoret om att gåvan ska vara enskild egendom tas bort. Den enskilda egendomen övergår i stället till att bli giftorättsgods. Detta sker emellertid inte automatiskt, utan utgör endast en möjlighet för gåvotagaren om denne önskar byta karaktär på egendomen.

Specifikation

  • Medgivande giftorättsgods 2024
  • 1377
  • 1,35
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider