Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett meddelande om lönekorrigering till en anställd. Det händer ibland att arbetstagare begär ett förskott på lönen från sin arbetsgivare. Det finns inga regler i lag om detta, utan det är upp till varje arbetsgivare att avgöra om de anställda ska ha rätt att begära förskott på lönen eller ej.

Ett förskott på lönen förutsätts bli reglerat vid närmast infallande utbetalningstillfälle, och det innebär att ett nettolöneavdrag normalt kommer i fråga. Om förskottet ska regleras senare är det däremot ett bruttolöneavdrag som kommer i fråga.

Ta del av denna mall när du ger en anställd ett förskott på lönen. Med hjälp av mallen kan du reglera de närmare villkoren och förutsättningarna. Tänk på att reglerna i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt i vissa fall kan aktualiseras beroende på hur upplägget ser ut.

Specifikation

  • Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2024
  • 5108
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider