Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara den registrerades begäran om dataportabiliteti enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätten till dataportabilitet innebär att de registrerade har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. De registrerade ska också ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Med hjälp av det här meddelandet kan du informera den registrerade om att dennes begäran har beviljats.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om dataportabilitet (4768) för att underlätta ditt arbete.

Specifikation

  • Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2024
  • 4782
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider