Meddelande om begränsning - beviljad 2024

Detta meddelande från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en registrerads begäran om begränsning av din behandling av den registrerades personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du beviljar den registrerades begäran finns det ingen skyldighet att lämna en motivering, men mallen ger dig ändå möjlighet att förklara varför du har valt att begränsa behandlingen av de personuppgifter som den registrerade har begärt. I mallen finns det ett antal angivna grunder, och det är endast enligt dessa grunder som det finns en skyldighet att bevilja en begränsning.

Specifikation

  • Meddelande om begränsning - beviljad 2024
  • 4780
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider