Meddelande om åtgärder enligt 12 kap 18 e § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett meddelande om åtgärder enligt 12 kap. 18 e § jordabalken.

Om hyresvärden vill utföra standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde, eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten, ska han eller hon skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästerna om detta.

Mallen hjälper dig att upprätta detta meddelande till bostadshyresgästerna.

Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att utföra åtgärden. Ansökan får göras tidigast två månader efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen.

Specifikation

  • Meddelande om åtgärder enligt 12 kap 18 e § jordabalken 2024
  • 3517
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider