Meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap 54 § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresvärd att upprätta ett meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap. 54 § jordabalken.

Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har han eller hon rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten.

Mallen hjälper dig som hyresvärd att upprätta detta meddelande genom att endast fylla i den specifika information som är relevant i din situation.

Specifikation

  • Meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap 54 § jordabalken 2024
  • 3519
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider