MBL- protokoll fört vid förhandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL.

Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet är han eller hon skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation som han eller hon slutit kollektivavtal med. Enligt 11 § MBL gäller detta också innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som är medlem i organisation som arbetsgivaren har slutit kollektivavtal med.

Vid dessa förhandlingar har en av parterna möjlighet att kräva att protokoll ska föras. Det ska i så fall justeras av båda parter enligt 16 § 3 st. MBL. Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att enkelt upprätta detta protokoll när det begärts.

Specifikation

  • MBL- protokoll fört vid förhandling 2024
  • 4288
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider