Mångfaldspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en mångfaldspolicy som beskriver hur ditt företag kan verka för mångfald.

Mångfald handlar om att alla människor har lika värde och att mänskliga olikheter berikar verksamheten. Dessa olikheter kan utgöras av kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt även erfarenhet, livsstil, utbildning och familjesituation. Dessa och andra variationer i hur vi är som människor skapar en heterogen mångfald som speglar samhället och det i sin tur skapar goda förutsättningar för nya idéer, olika sorters problemlösning, olika perspektiv, olika arbetssätt och beteenden. Allt detta berikar den samlade kompetensen vilket är en strategisk tillgång i företaget och en viktig komponent i affärsutvecklingen.

Använd DokuMeras mall för att upprätta en mångfaldspolicy för ditt företag.

Specifikation

  • Mångfaldspolicy 2024
  • 4471
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider