Måluppföljning team 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa upp de mål som ditt team har satt upp.

Viktiga delar av ett teamarbete är att identifiera mål och verka för deras uppfyllande. Det är minst lika viktigt att följa upp de mål som har satts upp. Mallen hjälper dig att beskriva målen och de resultat som teamet har uppnått.

Specifikation

  • Måluppföljning team 2024
  • 5087
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider