Licensavtal _Varumärke_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett licensavtal beträffande ett ej exklusivt produktpatent med varumärke.

Licensavtal, eller upplåtelseavtal, anger att motparten får en viss begränsad rätt att använda varumärket eller uppfinningen, medan licensgivaren själv behåller äganderätten. Genom detta avtal får licenstagaren rätt till användning av licensgivarens varumärke inom branschen. Vidare överför licensgivaren sin know-how till licenstagaren. Licensavtalet ger rätt till en viss användning av varumärket.

Mallen som DokuMera har upprättat innehåller viktiga punkter som bör behandlas i ett licensavtal avseende ett produktpatent, såsom användningen varumärket, know-how, ersättning samt vilka begränsningar som gäller i användandet av licensen.

Specifikation

  • Licensavtal _Varumärke_ 2024
  • 4083
  • 1,33
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider