Leasingavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett leasingavtal.

Leasing kan vara fördelaktigt för ett företag då det minskar företagets behov av att låna pengar för att finansiera inköp av fordon, utrustning eller inventarier. Leasing skapas genom att en leverantör säljer sina produkter till ett bolag (leasegivaren) som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren (leasetagaren). Detta kallas för operationell leasing. Leasing sker över en viss bestämd tidsperiod som skrivs in i leasingavtalet.

Denna mall låter dig upprätta ett detaljerat leasingavtal i form av operationell leasing. I avtalet beskrivs vad som gäller för användning, utlämning, återställande samt skade- och försäkringsfrågor.

Specifikation

  • Leasingavtal 2024
  • 4274
  • 1,33
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider