Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Löpande skuldebrev kan delas in i innehavarskuldebrev som är ställda till innehavaren och orderskuldebrev som är ställda till borgenären eller order.

I ett skuldebrev är det möjligt att införa en amorteringsplan, eller avbetalningsplan, som reglerar när och hur skulden ska avbetalas.

Skuldebrevet är försett med ett borgensåtagande. Det innebär att borgenären kan kräva borgensmannen på betalning för det fall gäldenären saknar möjlighet att betala.

Skuldebrevet är vidare försett med ett pantavtal, vilket innebär att borgenären har en ytterligare säkerhet för det fall gäldenären inte betalar.

Specifikation

  • Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2024
  • 420
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider