Lönekartläggning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en lönekartläggning.

En lönekartläggning genomförs för att skaffa en överblick över hur lönerna ser ut på ett företag eller en avdelning. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år. Enligt lagen ska den genomföras för att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Företag med minst 10 anställda ska skriftligen dokumentera lönekartläggningen.

Lönekartläggning ger även i allmänhet bättre kontroll över de anställdas lönenivåer och medför att ojämnheter i lönebildningen lättare kan upptäckas. Med mallen kan du genomföra denna kartläggning så att allt går rätt till.

DokuMera har även en checklista inför lönekartläggning, Checklista lönekartläggning med id 4345.

Specifikation

  • Lönekartläggning 2024
  • 4344
  • 1,37
  • 10
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider