Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kvitto för företag angående erhållande av egendom.

Det kan vara klokt att låta det mottagande företaget skriva på en kvittens vid överlämnande av egendom, särskilt om den är värdefull. Genom att kvittot blir påskrivet regleras både överlämnandet och den eventuella betalningen slutgiltigt. På så vis undviker du att en eventuell tvist avseende överlämnandet eller betalningen uppstår.

Specifikation

  • Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2024
  • 4030
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider