Kravutredning ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att lista de krav som måste uppfyllas för att du ska kunna certifiera dig enligt ISO 45001.

Det kan finnas olika krav att förhålla sig till: krav i författningar, standarder samt interna och externa regler. Det är viktigt att lista vilka dessa är och hur dessa olika krav påverkar er verksamhet. Det är också viktigt att upprätta dokumentation och lista vilka som berörs, liksom att följa upp arbetet.

Med hjälp av den här mallen kan du enkelt lista de krav som finns, vilket minskar risken för att viktiga krav och åligganden glöms bort.

Specifikation

  • Kravutredning ISO 45001 2024
  • 5267
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider