Köpekontrakt och köpebrev _Fastighetsreglering_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev för en fastighetsreglering.

Genom fastighetsreglering (eller fastighetsbildning) är det möjligt att ändra eller bilda nya fastigheter, samfälligheter eller servitut. Fastighetsregleringen sköts av lantmäteriet i det län som de berörda fastigheterna ligger i.

I detta avtal åläggs köparen att ansöka om och bekosta fastighetsregleringen. Andra punkter som tas upp i avtalet är garantier, friskrivning, servitut m.m.

Specifikation

  • Köpekontrakt och köpebrev _Fastighetsreglering_ 2024
  • 3568
  • 1,34
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider