Köpekontrakt och köpebrev _Avstyckning_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev för en avstyckning.

Ett köpekontrakt är det avtal som avses vid köp av själva fastigheten. Köpekontraktet måste vara utformat enligt jordabalkens bestämmelser. Det måste bland annat vara skriftligt. Även övriga formkrav måste vara uppfyllda. Köpekontraktet blir annars ogiltigt.

Köpekontraktet i mallen avser köp av fastighet genom avstyckning från existerande fast egendom, inklusive där befintliga byggnader. Vidare innehåller köpekontraktet utförliga garantier rörande servitut, inteckningar och liknande.

Ett köpebrevs huvudsakliga funktion är som bevis, eller kvitto, på betalningen. I och med att köpebrevet utfärdats blir fastighetsköpet definitivt. Säljaren kan därför inte häva köpet på grund av betalningsdröjsmål efter köpebrevets utfärdande.

Mallen innehåller både köpekontrakt och köpebrev för att du enkelt ska kunna fullborda köpet.

Specifikation

  • Köpekontrakt och köpebrev _Avstyckning_ 2024
  • 3567
  • 1,33
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider