Köpbeteenden per målgrupp 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en matris över köpbeteende för en viss produkt eller produktgrupp per målgrupp produkten marknadsförs till.

Denna mall består av en matris samt en instruktion för hur du fyller i och använder mallen. Du får efter utfört arbete en bra översikt över hur olika målgrupper skiljer sig åt vad beträffande köpbeteende, d.v.s. matrisen utgör en bra grund inför utformning av marknadsföringstaktik mot respektive målgrupp.

Specifikation

  • Köpbeteenden per målgrupp 2024
  • 1206
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider