Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en teknisk kontroll av företagets brandskyddsarbete.

Varje företag ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta framgår av lagen om skydd mot olyckor. Ett led i detta arbete är att utvärdera risker och vidta åtgärder för att minska eller helst eliminera dem. En minst lika viktig del är att följa upp åtgärderna. Detta kan göras på flera sätt och avse olika delar av brandskyddsarbetet. Den här mallen hjälper dig att utföra en teknisk kontroll av företagets brandskydd.

Mallen består av ett antal frågor om teknisk kontroll, där du har möjlighet att säkerställa att relevanta åtgärder har vidtagits.

Specifikation

  • Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2024
  • 5094
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider