Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet 2024

Denna mall hjälper dig att kontrollera de åtgärder som du har vidtagit för att förbättra skyddet för företagets informationstillgångar.

Denna mall bör du använda efter att först ha använt DokuMeras mallar Bedömning av risker – informationstillgångar (ID 5014) Handlingsplan risker informationstillgångar (ID 5020). Den första mallen är avsedd för att bedöma vilka risker som finns mot företagets informationstillgångar. Den andra mallen mallen hjälper dig att upprätta en handlingsplan för de risker som du har identifierat. Den här mallen är avsedd för att kontrollera och utvärdera de åtgärder som du har vidtagit.

Specifikation

  • Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet 2024
  • 5021
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider