Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en konkurrensöverenskommelse för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

En ledamot i ett bolags styrelse som samtidigt är involverad i två konkurrerande rörelser kan hamna i en position där dennes lojalitet mot endera bolaget kan ifrågasättas. Det kan därför vara bara att ledamöterna undertecknar en konkurrensöverenskommelse.

Enligt överenskommelsen får ledamoten inte inträda i styrelsen hos ett företag som bedriver verksamhet som kan konkurrera med bolaget eller ingå som delägare i icke marknadsnoterat sådant företag. Ledamoten får inte heller bistå andra företag med råd eller dåd eller själv eller genom annan starta eller driva med bolaget konkurrerande verksamhet.

Specifikation

  • Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2024
  • 696
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider