Kommunikationsplan projekt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en kommunikationsplan för prioriterade områden i ett projekt så att det inte behöver råda något tvivel om att rätt personer får rätt information på rätt sätt och i rätt tid. På så sätt försäkrar du dig om att den information du planerar är genomtänkt och i linje med strategiska mål.

I Excel-dokumentet finns poster såsom typ av info, intressent och tidpunkt/frekvens samt basuppgifter om olika intressenter, t.ex. styrgrupp, myndighet och fackförening.

Specifikation

  • Kommunikationsplan projekt 2024
  • 4221
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider