Kommanditbolagsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kommanditbolagsavtal, ofta även kallat kompanjonavtal, mellan ägarna i ett kommanditbolag.

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns (kommanditdelägares) ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. I övrigt gäller ofta samma regler som för handelsbolag.

För att ett kommanditbolag ska kunna uppstå måste bolagsmännen avtala om att gemensamt driva näring i bolagsform. Detta ska registreras hos Bolagsverket. I avtalet bör bolagsmännen reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter samt övriga mellanhavanden. Exempel härpå är hur vinst och förlust ska fördelas samt hur förvaltningen av bolaget ska skötas.

Specifikation

  • Kommanditbolagsavtal 2024
  • 1038
  • 1,36
  • 10
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider