Förteckning över kemiska produkter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kemikalieförteckning.

Du som har en tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är skyldig att föra en kemikalieförteckning över de produkter som hanteras i verksamheten enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förteckningen ska innehålla information om: - produktens namn - omfattning och användning av produkten - information om produktens hälso- och miljöskadlighet samt - produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Med hjälp av mallen

Specifikation

  • Förteckning över kemiska produkter 2024
  • 5103
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider