Kallelse till styrelsemöte - stiftelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i en stiftelse.

Normalt brukar en styrelse träffas ett antal gånger per år. Om det finns en arbetsordning kan det anges hur många styrelsemöten som ska äga rum samt hur långt i förväg kallelse med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska vara ledamöterna tillhanda.

Specifikation

  • Kallelse till styrelsemöte - stiftelse 2024
  • 5324
  • 1,14
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider