Kallelse till ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en ordinarie föreningsstämma i en bostadsrättsförening.

Det är styrelsens ansvar att kalla till föreningsstämma i rätt tid. En kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att en kallelse får utfärdas senare än detta, dock senast två veckor före föreningsstämman.

Specifikation

  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2024
  • 5387
  • 1,13
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider