Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med byte av revisor_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta kallelse till årsstämma (publikt, Euroclear med byte av revisor).

Denna mall som DokuMera har tagit fram för kallelse till bolagsstämma rör ett publikt aktiebolag vars aktier är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Euroclear har hand om registreringen av aktieägarna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering, vilka framför allt är börsbolag.

Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Styrelsen kallar till bolagsstämma under vilken den skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).

I kallelsen ingår information om att förslag till byte av revisor kommer att framföras på årsstämman.

Specifikation

  • Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med byte av revisor_ 2024
  • 3685
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider