Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2024

Denna mall som DokuMera har tagit fram för kallelse till bolagsstämma rör ett privat aktiebolag vars aktier är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Euroclear har hand om registreringen av aktieägarna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering, vilka framför allt är börsbolagen men kan även vara privata bolag.

Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Styrelsen kallar till bolagsstämma under vilken den skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).

Specifikation

  • Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2024
  • 3684
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider