Köpeavtal lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpeavtal mellan köpare och säljare avseende lös egendom.

Lös egendom är allt som inte utgör del av fastighet, dvs. "lösa" saker som exempelvis bil, båt och värdepapper. Ett köpeavtal avseende lös egendom kan även ingås muntligt, men vid en eventuell tvist mellan parterna är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal för bevisning om vad som avtalats.

Denna mall består av ett färdigt köpeavtal för lös egendom som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalsmallen för köp av lös egendom innehåller punkter så som äganderätt, tillträde, betalning och eventuella utfästelser av någon av parterna.

Specifikation

  • Köpeavtal lös egendom 2024
  • 1336
  • 1,36
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider