Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett investeringsavtal vid kombinerat köp och nyemission av aktier.

Ett investeringsavtal reglerar de överenskommelser som träffats mellan ägarna av samtliga aktier i bolaget och investeraren. Vid en investering i ett företag måste investeringsavtalet täcka många områden. Investeringsavtalen är därför ganska detaljerade. Bland annat måste garantier, ägarförhållanden, anställningsavtal och sekretess regleras.

Dokumentet är avsett för situationer där investeringen sker genom en kombination av köp och nyemission av aktier. Avtalet är avsett att kompletteras med bilagor. DokuMera erbjuder även dessa bilagor.

Specifikation

  • Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2024
  • 3992
  • 1,31
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider