Intyg enl 24 kap 22 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett intyg enligt 24 kap. 22 § ABL – ej upplösning och bildning av bolag.

Enligt 24 kap. 22 § ABL ska det överlåtande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Ansökan ska ges in inom en månad efter det att delningsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om delningsplanen har registrerats enligt 24 kap. 16 § ABL, senast två år efter det att uppgift om att planen har registrerats har kungjorts.

Till ansökan ska bl.a. fogas ett intyg om att bolagets samtliga kända borgenärer har underrättats om delningen. Med hjälp av denna mall kan ett sådant intyg enkelt upprättas.

Specifikation

  • Intyg enl 24 kap 22 § ABL 2024
  • 3712
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider