Intyg enl 23 kap 33 _ ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett intyg enligt 23 kap. 33 § ABL gällande absorption av helägt dotterbolag.

Vid fusion genom absorption av helägt dotterbolag ska moderbolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Till ansökan ska bland annat fogas ett intyg från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att bolagens kända borgenärer har underrättats om att fusionsplanen har blivit gällande. Om samtliga deltagande bolag är privata aktiebolag ska det av intyget dessutom framgå att samtliga aktieägare undertecknat fusionsplanen.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att snabbt upprätta ovan nämnda intyg.

Specifikation

  • Intyg enl 23 kap 33 _ ABL 2024
  • 3878
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider