Intäktsbudget produkt delmarknad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en intäktsbudget på ett överskådligt sätt som visar hur mycket företaget planerar att sälja för av olika produkter eller produktgrupper per delmarknad som försäljning ska ske på.

En intäktsbudget (tillsammans med kostnadsbudget) är det som vanligtvis avses med en budget. I en intäktsbudget periodiseras inkomsterna över tiden. Det är oftast nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget.

Denna mall består av en intäktsbudget där du kan arbeta med upp till fem olika produkter eller produktgrupper och tio olika delmarknader.

Specifikation

  • Intäktsbudget produkt delmarknad 2024
  • 1207
  • 1,46
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider