Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för på vilket sätt och hur ofta skyddsronder avseende fysisk arbetsmiljö ska genomföras på ditt företag.

Protokoll från kontrollen förs lämpligen i dokumentmallen Protokollsunderlag för skyddsrond.

Ansvaret för arbetsmiljön vilar i huvudsak på arbetsgivaren. Skyddsombud måste t.ex. utses på företag med minst fem anställda och dessa utses normalt av den lokala fackliga organisationen. På företag med fler än 50 anställda ska en skyddskommitté finnas. En arbetsgivare som bryter mot ett föreläggande eller ett förbud drabbas ofta av vite. Denna instruktionsmall innehåller punkter såsom inomhusklimat, buller, arbetsuppgifter etc.

Specifikation

  • Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2024
  • 2063
  • 1,34
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider