Instruktion driftavtal IT 2024

Denna mall från DokuMera beskriver några punkter som kan vara viktiga att reglera när du ska upprätta ett driftavtal för IT.

Ett IT-driftavtal innehåller villkor som reglerar försäljning/köp av tjänster som rör drift av viss IT-verksamhet. Tjänsterna kan exempelvis avse service eller övervakning av hela eller delar av ett företags IT-system.

Om IT-verksamheten är central i den verksamhet som köparen av tjänsten bedriver, kan fel vid utförandet av tjänsten medföra betydande kostnader. En av de risker som typiskt sett är förknippade med den här typen av avtal hänför sig således till hur kostnaden för fel som uppkommer vid utförandet av tjänsten ska fördelas mellan parterna. Köparen av tjänsten kan också komma att utsättas för risken att hemlig information i företaget kommer till leverantörens kännedom och att denne sprider informationen till utomstående. En annan fråga som köparen bör beakta är rätten att, under avtalstiden och därefter, nyttja de program och data som är nödvändiga för att kunna bedriva sin IT-verksamhet.

Specifikation

  • Instruktion driftavtal IT 2024
  • 4418
  • 1,26
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider