Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en namnteckningslista över medarbetare som tagit del av brandskyddsinformationen i ditt företag.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Denna dokumentmall ger dig kontroll över vilka medarbetare som tagit del av denna information.

Specifikation

  • Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2024
  • 1521
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider