Information till facklig organisation om planerad uppsägning pga arbetsbrist 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta skriftlig information till facklig organisation om planerad uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste en arbetsgivare iaktta reglerna om förhandlingsplikt enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivaren måste skriftligen informera facket om bl.a. skälen för uppsägningen, antalet anställda som berörs samt under vilken tidsperiod uppsägningarna är avsedda att genomföras.

Om det sedan behövs måste arbetsgivaren också förhandla med facket. När ett företag avser att genomföra driftsinskränkningar, där minst fem medarbetare berörs, ska företaget varsla till Arbetsförmedlingen. Ibland kan strängare villkor ha avtalats i ett kollektivavtal.

Specifikation

  • Information till facklig organisation om planerad uppsägning pga arbetsbrist 2024
  • 3606
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider