Information om motion till medlem i brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera föreningens medlemmar vad som gäller för motioner till stämman.

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska framställas på det sätt och inom den tid som har bestämts i stadgarna, om stadgarna innehåller bestämmelser om saken.

Med hjälp av den här mallen kan du informera medlemmarna i föreningen om vad som ska gälla i fråga om inlämnande av motioner.

Specifikation

  • Information om motion till medlem i brf 2024
  • 5394
  • 1,13
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider