Indexklausul - Arrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en indexklausul angående arrende.

En indexklausul innebär att ett pris justeras i förhållande till ett index inom ett visst intervall. Det vanligaste indexet som används till detta är konsumentprisindex eller KPI.

Arrende innebär upplåtande av nyttjanderätt till jord eller mark mot ersättning. Ett arrendeavtal ska vara skriftligt.

DokuMera har utarbetat en mall för dig som vill införa en indexklausul i ett nyttjanderättsavtal mellan en jordägare och en arrendator. Index som avses i denna klausul är konsumentprisindex och uppdateras årligen. Indexklausulen är klart och tydligt strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa den efter speciella behov, t.ex. ändringar av intervallet för justeringen relaterad till KPI eller ändring av index.

Specifikation

  • Indexklausul - Arrende 2024
  • 3480
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider