Indexklausul - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en indexklausul vid hyra av lokal.

Om ett hyresavtal har en indexklausul innebär detta att lokalhyran justeras varje år (eller med annat intervall) utifrån ett index, så att den stämmer överens med det aktuella hyresläget. Det vanligaste är att använda konsumentprisindex (KPI) vid denna beräkning. Hyresavtalet måste gälla i minst tre år och måste också förlängas med minst tre år för att indexklausulen ska kunna tillämpas.

Specifikation

  • Indexklausul - Lokal 2024
  • 3543
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider