Incidentrapport om kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en incidentrapport om kränkande särbehandling.

Som arbetsgivare ska du så långt det är möjligt planera och organisera arbetet för att förebygga kränkande särbehandling. Om någon ändå utsätts för kränkande särbehandling är det viktigt att det så fort som möjligt kommer till arbetsgivarens kännedom så att situationen kan utredas och stoppas. Det är också viktigt att dokumentera processen.

När en anmälan om kränkande särbehandling inkommer till arbetsgivaren är det viktigt att upprätta en incidentrapport. Ta hjälp av DokuMeras mall Incidentrapport om kränkande särbehandling.

Specifikation

  • Incidentrapport om kränkande särbehandling 2024
  • 4602
  • 1,21
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider