Incidentrapport informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en incidentrapport av operativa risker i företaget. I rapporten finns utrymme att hantera upp till 30 incidenter med delriskområde, allvarlighetsgrad, kostnader och ansvarig person för incidentrapporten.

Genom att företaget arbetar med att registrera och kostnadssätta samtliga inträffade incidenter går det att utläsa trender och den påverkan som enstaka incidenter kan ha på företagets verksamhet. Statistik från inträffade händelser kan påvisa utveckling inom varje delområde i riskområdet operativ risk och företagets totala kostnadsbild för samtliga inträffade incidenter.

Specifikation

  • Incidentrapport informationssäkerhet 2024
  • 3221
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider