Inbjudan lönesamtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en inbjudan till ett lönesamtal som ska hållas.

Ett lönesamtal är en dialog mellan lönesättande chef och medarbetare där arbetsgivaren meddelar den nya lönen samt ger bakgrund och motiv. Chefen ska motivera sin bedömning och berätta vad som förväntas av arbetstagaren samt berätta vad som krävs för att höja lönen. För den anställde är lönesamtalet en möjlighet att beskriva, värdera och ge sin syn på de egna arbetsinsatserna.

Förutom tid och plats måste medarbetaren inför ett lönesamtal även meddelas om vilka centrala frågeställningar som han/hon bör förbereda sig kring inför samtalet. Medarbetaren bör även uppmanas att inför ett lönesamtal gå igenom det som sades på det förra lönesamtalet samt att t.ex. gå igenom företagets lönekriterier och göra en självuppskattning av önskad lön.

Denna mall består av en inbjudan till ett lönesamtal. Mallen innehåller även en del frågeställningar som kan behandlas på ett lönesamtal och kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Inbjudan lönesamtal 2024
  • 2666
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider