Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresgäst att utforma en uppsägning av ett lokalhyreskontrakt för villkorsändring.

Ett hyresavtal gäller enligt huvudregeln för obestämd tid, men vid lokalhyra är det vanligast med bestämd tid. I sådana fall förlängs vanligen avtalet automatiskt om det inte sägs upp.

När ett hyresavtal ingås kan parterna fritt bestämma hyrans nivå, men en hyresgäst eller hyresvärd kan dock senare enligt vissa regler säga upp avtalet och begära villkorsändring, främst att hyran sänks eller höjs. För lokaler gäller regler om marknadshyra, men hyran kan även kopplas till hyresgästens rörelseintäkter eller ändringarna i visst index, t.ex. konsumentprisindex.

Specifikation

  • Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2024
  • 616
  • 1,36
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider