Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresgäst att utforma en uppsägning av ett lokalhyreskontrakt för avflyttning.

Ett hyresavtal för lokalhyra gäller vanligtvis för en bestämd tid. Avtalet förlängs sedan automatiskt om det inte sägs upp. Det krävs därför en uppsägning exempelvis när ett företag ska flytta till en ny lokal. Med en skriftlig uppsägning undanröjs eventuella missuppfattningar gällande uppsägningen.

Uppsägningstid vid hyra av lokal är minst tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men inte längre än nio månader. Om hyrestiden är längre än nio månader är uppsägningstiden minst nio månader. Sägs hyresavtalet upp till upphörande av hyresgästen får det till följd att hyresförhållandet avslutas och lokalhyresgästen flyttar. Uppsägningen av lokalen ska meddelas skriftligen.

Mallen utgörs av ett meddelande om att det gäller uppsägning och avflyttning från lokalen och när avflyttningen är tänkt att ske.

Specifikation

  • Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2024
  • 615
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider