Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal angående upplåtelse av mark för bilplats.

Upplåtelse av mark för en bilplats är en form av upplåtelse av jord. Upplåtelse av jord innebär att den ena parten (nyttjanderättshavaren) får rätt att nyttja en del av marken som upplåtaren äger. Mot denna nyttjanderätt betalar nyttjanderättshavaren vanligtvis en avgift till upplåtaren. Regler om upplåtelse av jord återfinns i jordabalken.

Denna mall består av ett färdigt avtal om upplåtelse av mark för bilplats. Avtalet kan användas som det är, men mallen låter dig enkelt fylla i de ytterligare villkor och bestämmelser som kan behövas för att möta dina särskilda krav och behov.

Specifikation

  • Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2024
  • 3484
  • 1,35
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider