Hyresavtal - Lägenhet _Bostad_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal för lägenhet (lägenhetskontrakt).

Ett hyresavtal ska helst vara skriftligt och gäller enligt huvudregeln för obestämd tid vid hyra av bostad. Avtalet kan innehålla villkor t.ex. vad gäller hyrans storlek (vad som ingår, t.ex. värme och el), justering av hyran, hyresavtalets längd etc. Hyresvärd och hyresgäst kan komma överens om flera villkor och avtalet går att förändra genom s.k. villkorsändring. Hyreslagen är till stor del tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att hyresgästen ofta har särskilda fördelar, exempelvis ett visst besittningsskydd vid uppsägning från hyresvärdens sida.

För bostäder tillämpas regler om bruksvärdeshyra och hyresnivån justeras vanligtvis genom förhandlingar mellan hyresgästorganisationer och hyresvärdar. Regler om hyra av hus eller del av hus finns i jordabalken.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

Specifikation

  • Hyresavtal - Lägenhet _Bostad_ 2024
  • 3516
  • 1,34
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider