Hyresavtal - Fritidshus 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal gällande fritidshus.

Vid hyra av fritidshus gäller bestämmelserna i jordabalken. Ett skriftligt hyresavtal bör upprättas med bestämmelser angående hyra, hyrestid, uppsägning m.m. Andra viktiga villkor att ta med i avtalet kan t.ex. avse skatt, el, vattenförbrukning, lakan och vad som i övrigt ingår i hyran.

Liksom vid hyra av hus kan man avtala om att hyresgästen ska utföra underhåll av hushållsmaskiner och smärre reparationer, t.ex. byte av proppar etc.

Besittningsskydd gäller inte vid hyra av fritidshus när hyrestiden understiger nio månader. Även om hyresgästen bor kvar längre än nio månader måste denne i regel ändå flytta om du själv ska använda fritidshuset för eget bruk.

Ta hjälp av DokuMeras mall Hyresavtal vid hyra av fritidshus när du ska upprätta ett hyresavtal för fritidshus. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Hyresavtal - Fritidshus 2024
  • 3327
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider